Elmia Matbruk
21 - 23 okt 2021
Elmia Matbruk
Elmia Matbruk, den enda mässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.