Elmia Matbruk
17 - 18 okt 2023
Elmia Matbruk
Den enda mässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.