Elmia Matbruk
19 - 21 okt 2022
Elmia Matbruk
Elmia Matbruk, den enda mässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.