BOLIST
26 - 27 jan. 2024
BOLIST
BOLIST leverantörsmässa. Här har leverantörer möjlighet att knyta kontakter med medlemmar inom BOLIST, visa upp sina produkter och erbjuda utbildning inom sitt sortiment.