BOLIST
27 - 28 jan 2023
BOLIST
BOLIST leverantörsmässa. Här har leverantörer möjlighet att knyta kontakter med medlemmar inom BOLIST, visa upp sina produkter och erbjuda utbildning inom sitt sortiment.