9 november 2018

De nya evighetsbuketterna

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Evighetsbuketter håller mycket längre än bara över helgen, nu börjar de synas allt mer i sociala medier och hos florister som ligger i framkant. Är det en trend som är här för att stanna?

Om det började med pampasgräset förra året eller med Formexmässans guest of creator i höstas är frågan. Vem vet hur trender uppstår egentligen, men visst satte Gemma Ahren, som skapade alla arrangemang med konstgjorda blommor i sin syster Abigail Ahrens monter på entrétorget under Formexmässan i augusti, igång tankar hos oss alla. När också evighetsbuketterna syns allt mer frekvent i sociala medier kan man bara konstatera att det är en trend på gång.

 

Men buketterna är så långt ifrån de traditionella eternellerna, så som man sett dem tidigare. Vi talar om exklusiva arrangemang som också kan vara uppblandande med färskt snitt. Vad tycker du om den här trenden? Är det vackert och förhoppningsvis en tendens som är här för att stanna eller är det bara en tillfällig trend idag som är glömd i morgon?

 

Bilder: 1: Styling och foto, Our food stories,( https://ourfoodstories.com) 2 och 4: Flor blomster, Danmark, (https://www.florblomster.dk) 3: Nouba, foto CJ Willliams styling Flights of Fancy by Kristy, blommor Ivy Flowers