15 januari 2019

Plantskolekedja växlar upp miljöengagemanget med nya fröpåsar

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Tomatpapper är basen i Plantagens nya fröpåsar. Fler växtsorter som främjar miljön och helt nya sorter ingår i frökollektionen som släpps i början av året.

 

Plantskolekedjan Plantagen lanserar 400 helt nya fröpåsar, varav 90 av dem är ekologiska och 60 bra för bin och pollinerande insekter. 70 av dem är nya sorter. De nya påsarna är tillverkade av tomatpapper som ska vara 100 % återvinningsbart.

Därmed tar företaget ytterligare steg mot att bli ett mer miljövänligt företag. Tron på att intresset för att odla sina egna grönsaker och blommor kommer att fortsätta att öka i framtiden är ytterligare en anledning till att företaget väljer att göra den här satsningen.

 

Fröpåsarna kommer att finnas i butiken redan under januari månad och priserna ligger mellan cirka 10 och 50 kr per påse.