1 april 2019

Den första skörden i Ikeas cirkulära sallatsodling

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Mer närodlat åt folket, nu skördas de första sallatsbladen i de odlingscontainrar som Ikea tagit initiativet till i Helsingborg och Malmö. Odlingen ingår som en del av företagets mål att bli klimatpositiva år 2030.

 

Bor du i Malmö eller Helsingborg? Brukar du besöka Ikea emellanåt? Då kanske du har lagt märke till några containrar som är placerade utanför varuhusen i de båda städerna. Det ser ut som vanliga fraktcontainrar men inuti göms en högteknologisk odling.

 

Under ett år testar Ikea att i samarbete med Bonbio, som är experter inom cirkulär odling, att odla sallat till företagets personalrestauranger. På 30 kvadratmeter ryms 3600 sallatsplantor och i veckan har man kunnat skörda för första gången.

Containrarna rymmer fyra våningsplan med sallat och frön sås hela tiden så att det ständigt finns sallatsblad att skörda. Eftersom odlingen sker i ett slutet system behövs inga bekämpningsmedel under växtperioden. Odlingen är ett ettårigt experiment. Ikea har som mål att vara klimatpositiva år 2030 och den närodlade sallaten är ett sätt att servera mer miljövänligt odlad mat.

 

Det är en så kallad hydroponisk odling, som vi tidigare har skrivit om här på Elmia Garden Trends, vilket innebär att sallaten växer i vatten med näringslösning i stället för jord. Näringen utvinns från organiskt avfall som bildas av matavfall i biogasanläggningen i Helsingborg.

 

Är den här formen av odling framtiden för alla större företag med personalrestauranger? Det kanske till och med är så att närodlade grönsaker bör vara obligatoriskt när man ska laga mat till sin personal, vad tycker du?

Foto och grafik: Ikea.