Information till utställare angående flyttad mässa

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia. Det är precis lika viktigt för våra utställare och besökare som för våra medarbetare.

Elmia Garden arrangeras 22-23 september 2021

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Garden 2020?
Ingångna avtal för Elmia Garden 2020 gäller och flyttas fram till 2021.
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2020 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller som betalning för mässans datum 2021.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2021.

Vad händer med fakturan för min monterplats?
Fakturan för monterytan går ut 90 dagar innan mässans start, dvs i juni 2021

Vad händer med min monterplats till Elmia Garden 2020?
Du behåller din monterplats från Elmia Garden 2020 till mässan 2021.

 

För frågor, kontakta:

Annelie Gemark
Säljansvarig
+46 36 15 20 35
annelie.gemark@elmia.se