Regler och information

1. Vem får delta?

Blomsterbutiker, handelsträdgårdar, inredningsbutiker.

 

2. Bedömningskriterie

  • Bästa exponeringen som innehåller någon av trenderna med Elmia Garden Trends logga.

3. Deltagande

  • Anmälningsformuläret måste vara komplett ifyllt och Elmia tillhanda senast den 1 maj 2021. Av de anmälda bidragen utser juryn en vinnare.

4. Förfarande på mässa

  • Vinnaren presenteras på mässan 22-23 september 2021.
  • Vinnarens bidrag och ett axplock av övriga deltagare presenteras på en särskild yta på mässan 2021.
  • Elmia erhåller rätten att publicera mottaget material/information i sin helhet eller till valda delar på Internet och/eller i övrigt fritt sprida informationen.
  • Elmia påtager sig inget ansvar för lämnade uppgifter.