Regler och information

1. Vem får delta?

Blomsterbutiker, handelsträdgårdar, inredningsbutiker.

2. Bedömningskriterie

  • En tydlig exponering av vald trend. I exponeringen ska Elmia Garden Trends logga finnas med (Finns att ladda ner på Årets trendbutiks startsida).

3. Deltagande

  • Anmälningsformuläret måste vara komplett ifyllt och Elmia tillhanda senast den 26 augusti 2022. Av de anmälda bidragen utser juryn en vinnare.

4. Förfarande på mässa

  • Vinnaren presenteras på mässan 28-29 september 2022.
  • Vinnarens bidrag och ett axplock av övriga deltagare presenteras på en särskild yta på mässan 2022.
  • Elmia erhåller rätten att publicera mottaget material/information i sin helhet eller till valda delar på Internet och/eller i övrigt fritt sprida informationen.
  • Elmia påtager sig inget ansvar för lämnade uppgifter.