In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-09-28, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2020-09-29, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 29 september, kl 20.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2020-10-01, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2020-10-02, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Tidigast kl. 17.00 öppnas grindarna för utflyttning den 1/10.