Beställ lunchkuponger här!

På den här sidan kan ni beställa lunchkuponger och värdekuponger.

Alla fält markerade med [*] är tvingande.

Kategori*


 


Faktaruta Elmia Garden 2015

Antal direkta utställare: 154
Monteryta: 4 688 m2
Antal besökare: 3 029

Elmia Garden arrangeras av Elmia AB. Medarrangörer är BoGrönt.