In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-10-02, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2017-10-03, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 3 oktober, kl 20.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-10-05, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2017-10-06, kl 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Tidigast kl. 17.00 öppnas grindarna för utflyttning den 5/10.