Gunnar Christensens Planteskole

Gläd dig åt nya växtupplevelser

Tack vare vårt samarbete med den kända amerikanska växtförädlaren Walters Gardens kan Gunnar Christensens Planteskole erbjuda ett unikt sortiment av spännande växter.
Plantskolan Walters Gardens är vida känd i USA för sin målinriktade växtförädling, i synnerhet avseende perenner. En strid ström av nya sorter med speciella kvaliteter och egenskaper har genom åren nått marknaden. Nu kommer Walters Gardens sorter, tack vare ett nära samarbete med Gunnar Christensens Planteskole i Fjenneslev, äntligen till Skandinavien.

I förädlingen hos Walters Gardens är målen alltid klart definierade. För att en ny sort skall vara intressant måste den besitta egenskaper som klart skiljer den från mängden. Det kan exempelvis vara en ny sort med fler blommor och längre blomningstid än gängse sorter. Det kan också vara en kraftigare sort som är mer stryktålig mot dåligt väder än genomsnittet, och det kan naturligvis även handla om sorter som är helt outstanding i förhållande till sorter som vi redan känner till.

Sortimentet hos Walters Gardens är mycket stort, och det kommer hela tiden nyheter in. Dock är ju inte amerikanska och skandinaviska växtförhållanden alltid jämförbara. Därför provodlas alla sorter i dansk jord innan vi släpper ut dem på våra breddgrader. Bara de sorter som klarar testet här, med överbetyg, marknadsförs.
Helt nya sorter provodlas parallellt i USA och i Danmark, så Gunnar Christensens Planteskole kan vara med direkt, när nyheter presenteras. Växterna produceras på plantskolan i Fjenneslev, med användning av biologiskt växtskydd.

I butikerna är växterna från Walters Gardens lätta att känna igen med den gröna loggan på krukor med varumärket WG. Dessutom finns informativa etiketter om växten med i alla krukor. Det stora sortimentet av unika kvalitetsväxter kan du hitta i ledande danska gardencenter.

Om Gunnar Christensens Planteskole:
Gunnar Christensens Planteskole är en av Danmarks störst produktionsplantskolor med en årlig produktion av över en miljon perenner, prydnadsbuskar, fruktträd, bärbuskar och kryddväxter.

Om Walters Gardens:
Walters Gardens, Michigan, USA producerar mer än 1000 olika växtslag och har en årlig produkton av 19 miljoner småplantor. Plantskolan är känd för sin omfattande förädlingsverksamhet.

https://www.gcplant.dk/walters-gardens/
Kontaktperson: Morten Sloth
info@gcplant.dk
Publicerad
2019-09-13
Bilder