Jul enligt Future flora

Hur skulle julen se ut om den placerades i trenden Future flora? Det är vad Elmia Garden Trends har funderat över vilket resulterat i en moodboard. Hoppas du blir inpirerad.

På Elmia Garden i slutet av september presenterades 2020 års trenden på olika sätt. Jan Rundgren hade byggt en utställning där han tolkade de tre trenderna Future flora, Flowers and crafts och Garden expressions. Han stod också på scenen och pratade om trenderna i utställningsytan som jag och Malin Hidesäter skapat med utgångspunkt från trenden Future flora.

 

Om man bryter ner trenderna i olika mindre beståndsdelar anpassade efter årets säsonger så skiljer de sig åt sinsemellan naturligtvis men de får också olika uttryck inom trenden eftersom växterna och även produkterna är säsongsbetonade. Jag började leka med tanken att de skulle passa in i ett jultema vilket resulterade i ett kollage. Alla produkter som är med kommer nästan uteslutande från några av de utställare som var med på Elmia Garden i höstas. Se kollaget med 19 olika sätt att använda trenden Future flora.

Publicerad
2019-11-01