Grönt ljus för inspirerande trädgårdsmässa!

Elmia Garden är en renodlad fackmässa för dig som jobbar inom trädgårdsdetaljhandeln och park- och markanläggning. Genom åren har den vuxit fram till att bli norra Europas viktigaste mötespunkt för branschen, såväl nationellt som internationellt.

Det är här branschens ledande aktörer samlas för att visa trender, produkter, tjänster och kunskap som kan hjälpa dig att föra din affärsverksamhet vidare framåt.

Elmia Garden 2012Mässans växande betydelse är delvis en effekt av det ökande allmänintresset hos konsumenter att skapa sin egen gröna oas, men framför allt i det kunskapsutbyte som sker under mässdagarna i form av seminarier, workshops och, inte minst, i de personliga möten på mässgolvet som är en förutsättning för en bra affärsutveckling.

 

 


Faktaruta Elmia Garden 2015

Antal direkta utställare: 154
Monteryta: 4 688 m2
Antal besökare: 3 029

Elmia Garden arrangeras av Elmia AB. Medarrangörer är BoGrönt.