Grönt ljus för inspirerande trädgårdsmässa!

Elmia Garden är en renodlad fackmässa för dig som jobbar inom trädgårdsdetaljhandeln och park- och markanläggning. Genom åren har den vuxit fram till att bli nordens viktigaste mötespunkt för branschen.

Det är här branschens ledande aktörer samlas för att visa trender, produkter, tjänster och kunskap som kan hjälpa dig att föra din affärsverksamhet vidare framåt.

Mässans växande betydelse är delvis en effekt av det ökande allmänintresset hos konsumenter att skapa sin egen gröna oas, men framför allt i det kunskapsutbyte som sker under mässdagarna i form av seminarier, workshops och, inte minst, i de personliga möten på mässgolvet som är en förutsättning för en bra affärsutveckling.