Program Utomhusområdet

Pågår hela dagen Kul-, hagel- och lerduveskytte, utomhus 
Test av mörker- och värmeoptik, B-hallen  

Program varje dag om ej annat anges.

09.00-11.30 Elmia Vatten- och Hindercup  
Plats: Hunddammarna 

09.15-16.30 Torsdag och fredag
SSRK Småland WT tävling. Torsdag nybörjarklass, fredag öppen klass, lördag elit

Plats: Lunden, final Hunddammarna 

09.15-15.15 Lördag
SSRK Småland WT tävling. Torsdag nybörjarklass, fredag öppen klass, lördag elit  

Plats: Lunden, final Hunddammarna 

10.00-16.00 Torsdag
Hundutställning SSDV Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar 

Plats: Ovanför hunddammarna.  

10.00-11.30 Svenska Schweisshundklubben
Pröva
dina kunskaper om fingerade skottplatser, spår, spillning, snitthår och frågor om eftersök.  
Plats: Lunden 

10.30 Torsdag
Grundlydnad – förbättra din kommunikation och relation till din hund

Få tips av Fredrik för att göra träningen med din vän ännu bättre och roligare. 
Plats: Agriafältet 

10.30 Fredag och lördag
Hundtest i vildsvinshägnet

Plats: Vildsvinshägnet 

11.00 Trickskytteuppvisning med världsmästaren Raniero Testa  
Plats: Trickskyttebanan (fri entré)

11.30-13.00 Svenska Vorstehklubben Småland-Östergötland - uppvisning och apportclinic 
Plats: Hunddammarna       

12.30 Grythundsuppvisning - grythundar i praktiskt arbete 
Plats: Konstgrytet 

13.00-13.45 Rasparad presentation av våra jakthundsraser 
Plats: Hunddammarna 

13.00 Torsdag
Grundlydnad – förbättra din kommunikation och relation till din hund
  
Få tips av Fredrik för att göra träningen med din vän ännu bättre och roligare. Plats: Agriafältet 

13.45-15.30 Torsdag och fredag 
Elmia Vatten- och Hindercup 

Plats: Vid hunddammarna 

13.45-14.15 Lördag
Elmia Vatten- och Hindercup  

Plats: Vid hunddammarna 

14.00-15.30 Torsdag och fredag 
Svenska Schweisshundklubben 
Pröva dina kunskaper om fingerade skottplatser, spår, spillning, snitthår och frågor om eftersök. 

Plats: Lunden 

14.00 Torsdag och fredag 
Trickskytteuppvisning med världsmästaren Raniero Testa
  
Plats: Trickskyttebanan (fri entré)

14.15 Lördag
SSRK Småland, WT-tävling final 

Plats: Hunddammarna 

14.30 Torsdag och fredag
Hundtest i vildsvinshägnet
 
Plats: Vildsvinshägnet 

14.30 Lördag
Grythundsuppvisning - grythundar i praktiskt arbete

Plats: Konstgrytet  

15.00 Torsdag och fredag 
Grythundsuppvisning - grythundar i praktiskt arbete 

Plats: Konstgrytet  

15.00 Lördag
Prisutdelning Elmia Vatten- och Hindercup 

Plats: Hunddammarna, tältet 

15.30 Torsdag och fredag
SSRK Småland, WT-tävling, final  

Plats: Hunddammarna 

15.30 Lördag
Prisutdelning för SSRK Smålands WT-tävling

Plats: Hunddammarna, tältet 

16.00 Torsdag och fredag
Prisutdelning Elmia Vatten- och Hindercup
 
Plats: Hunddammarna, tältet 

16.45 Torsdag och fredag
Prisutdelning för SSRK Smålands WT-tävling
 
Plats: Hunddammarna, tältet 

Med reservation för ev. ändringar.