Kunskaps- och Inspirationsscen

Plats: Hall B
Programpunkter varje dag om ej annat anges.

09.45 Vargens biologi och spridning 
Hur stort är ett vargrevir och hur många vargar finns det där?  
Hur snabbt kommer vargen att sprida sig söderut? 
Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet 

10.15 Vad händer med jakten och viltet när vargen kommer? 
Hur många älgar och rådjur tas av vargen per år? 
Hur stor risk är det att min hund dödas? 
Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet 

10.45 Jakt på varg 
När blir det licensjakt på varg i södra Sverige?  
Hur jagar man varg på barmark? 
Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet 

11.15 Svensk jaktkultur i fara?  
Hur klarar sig vår svenska jakt med vikande viltstammar och ökade rovdjursstammar? 
Thomas Ekberg 

11.45 Torsdag
Grundlydnad – förbättra din kommunikation och relation till din hund
 
Få tips av Fredrik för att göra träningen med din vän ännu bättre och roligare. 
Fredrik Steen, Agria 

11.45 Fredag och lördag
Statistik om jakthundens skador och sjukdomar – Agria Breed Profiles  
Annika Forsberg, Agria 

12.15 Vargens biologi och spridning 
Hur stort är ett vargrevir och hur många vargar finns det där?  
Hur snabbt kommer vargen att sprida sig söderut? 
Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet 

12.45 Vad händer med jakten och viltet när vargen kommer? 
Hur många älgar och rådjur tas av vargen per år? 
Hur stor risk är det att min hund dödas? 
Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet 

13.15 Jakt på varg 
När blir det licensjakt på varg i södra Sverige?  
Hur jagar man varg på barmark? 
Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet 

13.45 Svensk jaktkultur i fara?  
Hur klarar sig vår svenska jakt med vikande viltstammar och ökade rovdjursstammar? 
Thomas Ekberg 

14.15 Torsdag
Grundlydnad – förbättra din kommunikation och relation till din hund 
Få tips av Fredrik för att göra träningen med din vän ännu bättre och roligare. 
Fredrik Steen, Agria  

14.15 Fredag och lördag
Statistik om jakthundens skador och sjukdomar – Agria Breed Profiles  
Annika Forsberg, Agria 

14.45 Lördag
Afrikansk svinpest – vad händer om den kommer till Sverige?
 
Maria Cedersmyg, Jordbruksverket 


Med reservation för ev. ändringar.