Plats: Hall D

Med reservation för ev. ändringar.

Torsdag 18 maj 

10.00 SSDV Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar 

10.50 Sydsvenska Beagleklubben 

11.15 Svenska Grythundklubben 

11.40 JRTC of Sweden 

12.05 Svenska Schweisshundklubben 

14.00 Svenska Vorstehklubben 

14.50 Jönköpings läns Dreverklubb 

15.15 Svenska Bassetklubben 

15.40 Smålands Taxklubb  

Fredag 19 maj 

10.00 SSRK Småland 

10.50 Smålands Taxklubb 

11.15 Svenska Bassetklubben 

11.40 Jönköpings läns Dreverklubb 

12.05 Smålands Stövarklubb 

14.00 Sydsvenska Beagleklubben 

14.50 Svenska Vorstehklubben 

15.15 Svenska Wachtelhundklubben Småland-Östergötland 

15.40 SSDV Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar 

Lördag 20 maj 

10.00 SSRK Småland 

10.50 Svenska Wachtelhundklubben Småland-Östergötland 

11.15 Svenska Grythundklubben 

11.40 JRTC of Sweden 

12.05 Svenska Schweisshundklubben 

14.00 Smålands Stövarklubb