Tack för din anmälan till branschmingel!

Biljetterna hämtas i informationsdisken i Info Syd under första mässdagen. 

Ej uthämtade biljetter faktureras.

Välkommen!