Hälsa välkommen med en påse i Lobby Syd

Påse

Se till att besökaren får med sig en påse på väg in i mässhallen. Innehållet bestämmer du helt och hållet själv. Här ges chansen att ta en personlig första kontakt redan innan besökaren är inne i hallen.

 

Mer information

Det du köper är rättigheten att dela ut påsar, med eller utan innehåll, vid ingången till mässhallen. Påsar, personal och övrigt material tillhandahåller du själv. Elmia kan hjälpa till med kontakt angående påsar om du inte har egen.

Boka platsen senast två veckor innan mässan, förutsatt att du har egna påsar.

För mer information, kontakta din säljare på Elmia.

Pris: 19 995 kr

Exkl. moms.

Översiktskarta

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta 

Jonas Berglund

036-15 21 20

jonas.berglund@elmia.se