Tack för din ackreditering till Elmia Game Fair!

Visa upp ditt presskort eller denna bekräftelse för att gå igenom entrén på mässan. Anmäl dig sedan i Elmias presscenter, Lobby Syd, för att erhålla ditt ackrediteringskort. Detta krävs för att få fritt tillträde till hallarna och utomhusområdet. I presscentret hittar du även pressmaterial, releaser, mässtidning och liknande. 

Parkeringskod 4123

Om du kommer med bil använder du kod 4123 för bommen vid parkeringen. Koden gäller under mässdagarna och ger dig tillträde till vår pressparkering vid Elmias kontor mittemot Hotell Scandic. Området är skyltat med "Pressparkering".

Information om mässan

För mer information om mässan vänligen kontakta
Elina Lejon +46 36 15 21 21

 

Se också:

Nyheter

Program

Mässkatalog

Nyheter från våra utställare

 

Varmt välkommen till Elmia Game Fair!