SKK och jakthundkommittén syns allt mer

Jakt och hund är synonymt med varandra. På något sätt behövs hunden vid all jakt, antingen som aktiv hund som driver, ställer eller stöter vilt och på så sätt skapar skottillfälle för jaktens deltagare. Det kan också röra sig om eftersök, apportering eller något annat hundarbete som bidrar till en lyckad jakt.

Britt-Marie Dornell

Bakom alla dessa duktiga hundar ligger ett enormt arbete på många sätt. Dels pratar vi om aktiv träning, dressyr och annat i direkt arbete med individen. Sedan är det kurser och utbildningar av både hundar och förare. Sist men inte minst är alla de år av avelsarbete som generationer av människor lagt ner för att få fram de olika raser, alla med sina unika egenskaper, som vi idag använder vid olika jakter.

Historiskt sett kan vi jägare och hundägare tacka vår Svenska Kennelklubb, som faktiskt bildades redan 1889 av just jägare med dåvarande sekreterare i Jägarförbundet A.P Hamilton i spetsen.

Läser man historiken om SKK så framgår att främsta syftet med organisationen var att värna om hundraserna. Det skulle ske genom utvärderingar, främst utställningar och prov, men också genom att föra stambok och sprida kunskap om avel och uppfödning.

Syftet med organisationen kvarstår och frågan om raser och sprida kunskap är lika aktuell idag som den var 1889.

När det gäller jakthundar har Jakthundskommittén, en av SKK:s kommittéer, en viktig roll. Bland ledamöterna finns stort jaktligt kunnande och ordförande Britt-Marie Dornell är en av dom som lägger otaligt med ideella timmar på denna verksamhet.

– Vi har en viktig roll i dagens hundsamhälle där löshundsjakt ofta ifrågasätts av olika organisationer som många gånger är jaktfientliga. Då är det viktigt att vi med saklig information kan bemöta, förklara och i vissa fall försvara hur våra hundar används på ett etiskt korrekt sätt vid olika jakter, förklarar Britt-Marie.

På senare år har Jakthundskommittén blivit mer aktiv och syns allt oftare ute bland jägare och är representerade på olika typer av mässor.

– Vi tycker det är viktigt att synas och sprida information även inom våra egna kretsar och vi har ett nära samarbete med Svenska Jägarförbundet i frågor som rör jakthundar. Vi har ju alla samma mål, att framhäva en etiskt och korrekt jakt där våra hundar spelar en central roll, och då blir det naturligt att vi deltar på arrangemang och mässor, säger Britt-Marie.

På Elmia har under alla år hunden haft en central roll med rasklubbar och rasparader och på senare år en mängd olika hunduppvisningar med allt från dressyr och apporteringar till grytanlagsprov och hägntester på vildsvin. Verksamheter som Britt-Marie ser mycket positivt på.

– Det är viktigt att vi kan visa upp hur en hund med ett korrekt arbetssätt ska jobba för det är då vi också kan framföra de rasspecifika fördelarna.

– Idag har det blivit ganska vanligt med blandavel och det är inget som för hundjakten framåt, det är en destruktiv verksamhet som kan ge bra individer i en generation men sedan är det stopp.

– Att medvetet avla på olika raser och framförallt olika typer av hundar blir ett lotteri med egenskaper. Jobbar man med rasren avel så vet man mycket om rasen egenskaper och hur den fungerar. Parar man två olika typer som exempelvis en Wachtel och gråhund så ska man inte förledas att tro att den får bägge rasernas egenskaper det är istället en gissning och förväntning man bygger det på, konstaterar Britt-Marie.

Om några veckor är det dag att slå upp portarna för Elmia Game Fair 2015 och då finns stora delar av jakthundsverige där.

– Det är roligt att se så många aktiva ras och specialklubbar samlade på ett ställe som på Elmia Game Fair och tillsammans har vi ett stort och viktigt arbete att utföra och det ser jag fram mot, avslutar Britt-Marie.

Publicerad
2015-02-18