SCI, för jakten i framtiden

SCI Royal Swedish Chapter är den svenska varianten av Safari Club International, mera känt som SCI. Organisationen finns över hela världen och dess huvudsyfte är att jobba för att jakten även i framtiden ska vara en naturlig del i förvaltningen av våra viltstammar världen över.

SCI

– Detta är en helt ideell organisation, vi har inga arvoden eller ersättningar för det arbete vi lägger ner. Utgångspunkten är att bidra med det man kan för att bevara och utveckla viltvård och viltförvaltning världen över på ett sätt som gynnar mångfalden och jakten, säger Anders Engström som är ordförande i Royal Swedish Chapter.

– SCI bedriver olika typer av insamlingar och det gör man med framgång. Varje år delar organisationen ut drygt 50 miljoner kronor till olika projekt för att främja viltförvaltning och biotopvård, berättar Anders. 

Troféjakt gynnar viltet

Som namnet antyder så är medlemmarna engagerade kring att jaga på olika ställen i världen. Därmed finns också ett intresse för troféjakt vilket Anders anser påverkar stammarna i positiv riktning.

– En riktad troféjakt ger mycket tillbaka till landet och området där jakten bedrivs. Bland annat ger det viltet ett värde som kommer befolkningen till nytta genom arbetstillfälle och troféavgifter med mera. Hade inte viltet förvaltats för att skapa bra jakttillfälle är risken istället stor att många arter utrotats, menar Anders. 

Mät din trofé

För att mäta resultat av jakten och hur förvaltningen har lyckats så gör SCI trofébedömningar enligt en egen skala. Detta kommer man att göra i sin monter på Elmia Game Fair.

– Vi tycker att trofébedömning är en viktig måttstock i viltförvaltningen då det ger ett bevis på hur man lyckats med sitt arbete. Dessutom skapar det ett intresse att fler vill komma ut på olika jakter vilket jag tror i förlängningen är bra för förståelsen för jakten, säger Anders.

– Vi ser oss också som en mötesplats för de som är intresserade att resa runt i världen och jaga. Vi har ingen egen försäljning av varken jakt eller jaktresor men genom våra medlemmars breda erfarenheter så kan vi sprida information och fakta om de platser någon av oss besökt för att jaga. På så sätt kan vi bidra till att höja kvalitén på jaktarrangemang och jag hoppas många tar tillfället i akt och kommer förbi och pratar utlandsjakter med oss och våra samarbetspartner som alla har lång och stor erfarenhet inom området, säger Anders

Publicerad
2015-05-06