3M Svenska AB

Nytt hörselskydd från 3M PELTOR!

Vi lanserar nu hörselproppar med medhörningsfunktion, 3M PELTOR LEP-200!
Med den nya halsslingan så ansluter du dig till din jaktradio och kan trådlöst lyssna på ljudet från radion i dina hörselproppar..
3M™ PELTOR™ LEP-200 EU är hörselproppar med medhörningsfunktion.
Mikrofoner utanpå hörselpropparna fångar upp omgivande ljud med stor
noggrannhet och ljudet analyseras blixtsnabbt av den inbyggda elektroniken
innan det når örat.

Svaga ljud kan förstärkas upp till tre gånger din normala hörsel så att du bättre
kan höra djur som närmar sig och du hör din hund skälla på längre avstånd.

Ljudet återges i stereo så du behåller din förmåga att avgöra vilken riktning
ljudet kommer från.

Höga ljudnivåer, som skottet från geväret, dämpas däremot på bråkdelar av en
sekund innan det når dina öron.
Publicerad
2019-05-02
Bilder
Dokument