Svenska Wachtelhundklubben

Jakthunden

Kortdrivaren för den aktiva jägaren

Wachtelhundens livliga temperament, okuvliga arbetslust och breda register är tre starkt bidragande orsaker till att rasen vunnit popularitet hos den svenska jägarkåren. Men det är även egenskaper som ställer krav på ägaren. En Wachtelhund måste få utlopp för sin energi genom jakt och jaktträning. För den som har tid, kunskap och de rätta egenskaperna finns det stora möjligheter att finna en oumbärlig jaktkompis i Wachtelhunden.

Wachtelhundens specialitet är som kortdrivande såtjaktshund vid klövviltsjakt. Ett självständigt sök, ett tätt och väl hörbart drevskall och en samarbetsvilja som gör att hunden avbryter drevet och snabbt återvänder till föraren när drevdjuret lämnar såtområdet är egenskaper som gör rasen lämpad för denna jaktform. En Wachtelhund söker effektivt av stora arealer på kort tid och bidrar till en effektiv jakt på bland annat rådjur, hjort, älg, vildsvin, hare och räv.

Wachtelhunden är formbar och anpassar sig ofta till det sätt man jagar på. Förutsättningarna för detta är att man ägnar mycket tid åt sin hund, dels med uppfostrings- och lydnadsträning och sedan med mycket jakt i skogen.

Formbarheten gör dessutom att man har goda möjligheter att forma hunden för andra arbetsuppgifter än just bara klövviltsjakten. Med rätt träning kan wachtelhunden vara en god apportör, framförallt i vatten, och som eftersökshund. Hunden har god spårförmåga och är dessutom snabb och skarp nog att avfånga mindre klövvilt och hålla fast eller ställa de större. Vill man höja ribban ytterligare en nivå kan man lära sin hund att dödskälla eller rapportera dött vilt.

Svenska wachtelhunden grundades 1987 och sex år senare blev vi en egen specialklubb under Svenska kennelklubben. Idag har vi drygt 2100 medlemmar och registrerar mellan fem och sexhundra valpar varje år. På Elmia Game Fair representeras klubben av lokavdelningen för Småland/ Öland som är en av sex lavdelningar i landet.

Svenska Wachtelhundklubben, Småland/Öland

Följ oss på 


Facebook