Svenska Taxklubben | Elmia

Svenska Taxklubben

Tax Taxvalpar Taxjakt

Småland Taxklubb är den näst största av Svenska Taxklubbens tjugo lokalklubbar och verksamhetsområdet innefattar Kalmar och Jönköpings län. Kronobergs län har sedan 1996 en egen lokalavdelning. Vi är ca 650 medlemmar.

Klubben har genom åren haft en stor uppslutning till de olika verksamheterna som anordnas för att tillmötesgå medlemmarnas intresse att behålla taxens mångsidighet.

Taxens dokumenterade goda spårningsförmåga.

Klubben har under ett normalt år mellan 100 -150 starter på s.k. Viltspårsprov. Vilket i sin tur ger välutbildade och mycket kunniga domare inom klubben. Vi har emellanåt viltspårskurser och träffar för nybörjare som är mycket uppskattade av deltagarna.

Taxen som drivande jakthund.

Rådjursjakt med tax anses av många som det ultimata scenariot för alla, inkl. rådjuren själva. Även här anordnas under jaktsäsongen drevprov, som under gynnsamma år kan uppgå till ett 70:tal per år. Klubben har många egna domare som är vana taxjägare och naturligtvis får många tillfällen att döma per säsong, vilket ger en säkrare bedömning av de olika egenskaperna som bedöms under ett prov.

Att behålla taxen rastypisk.

Klubben anordnar två utställningar per år, en i varje län. Här plockar vi in exteriördomare utifrån för att bedöma våra uppfödda taxar. Det totala antalet starter brukar ligga på 200 hundar per år.

Taxen som grythund.

Trots konkurrens från olika typer av terriers, vill några taxuppfödare hålla i de s.k. Grytlinjer som fortfarande finns här i Sverige. Klubben har numera en egen grytprovsdomare och anordnar träningar i konstgryt tillsammans med övriga aktiva grythundsklubbar i småland.

Utöver detta finns andra arrangemang som – trimkurser, Taxens Dag, hanhundsvisningar och mycket annat. Det finns t.ex. medlemmar som tävlar framgångsrikt i agility med sina taxar.

TAX – en liten hund med stort användnings- område!

http://smalandstaxklubb.se

www.taxklubben.org

Följ oss på 


Facebook