Svenska Stövarklubben

Fajer och Tyra

Svenska stövarklubben representeras på 2015 års Elmia Game Fair av Smålands stövarklubb, en av landets 19 lokalklubbar med fyra anslutna rasföreningar.  Svenska stövarklubben är en specialklubb, ansluten till Svenska kennelklubben. Svenska stövarklubben har som mål att väcka intresse för och främja ändamålsenlig avel av mentalt sunda, jaktliga och exteriört fullgoda stövare samt sprida kunskap om stövarens rätta vård, fostran och injagning.  Svenska stövarklubben verkar för stövarna och stövarjaktens bästa med hänsynstagande till god viltvård och vill på bästa sätt ta tillvara stövarjägarens intressen.

Jakt på hare och räv är det vi enligt traditionen använder våra stövare till och stor vikt läggs vid att stövaren ska vara rådjursren. Det är också detta som bedöms vid våra jaktprov. Inom Svenska stövarklubben anordnas varje säsong ett stort antal jaktprov i de olika lokalklubbarnas regi. Ändamålet med våra jaktprov är att under jägarmässiga former värdera stövarens jaktegenskaper till gagn för aveln. Man ser även ett växande intresse bland stövarjägarna att använda sina hundar till rovdjurs jakt. Ett betydande antal av lodjuren som fälldes på årets jakt sköts just efter ett bra arbete av en stövare. Det är även en skara som använder stövare med stor framgång i björnjakten.

Aktiviteterna inom klubben bedrivs inte enbart under jaktsäsong för när våren kommer startar utställningsverksamheten i lokalklubbarna. Varje lokalklubb ordnar två till tre utställningar per säsong på skilda platser inom sitt upptagningsområde.

Andra exempel på aktiviteter som bedrivs inom Svenska stövarklubben är utbildning av jaktprovsdomare, lydnadskurser eller andra mera socialt inriktade arrangemang som matlagningskurser där tillvaratagandet av fällt vilt är menyn. Med start 2010 hålls ”Stövarjaktens dag” över hela landet. Den innebär att det på skilda platser över hela landet på samma dag bjuds ut människor i skog och mark som vill vara med på stövarjakt. Stövarjaktens dag arrangeras första lördagen i december och ni som är intresserade kan kontakta lokalklubben i ert område. Klubbarna arrangerar även jakter som intresserade kan anmäla sig till under säsongen.

Smålands stövarklubb finns representerad på mässan med egen monter inne i mässhallen och rasföreningarna representerar i rasparader och finns i jägarlunden med de olika stövarraserna. Väl mött på mässan och välkommen fram till oss för att prata om allt när det gäller stövare och jaktformen vi bedriver med dem. 

Smålands Stövarklubb

Följ oss på 


Facebook