Svenska Schweisshundklubben

Hannoveranare

Svenska Schweisshundklubben som bildades 1983, har till ändamål att företräda raserna Bayersk och Hannoveransk viltspårhund samt Alpenländische Dachsbracke , att bevara och utveckla deras särpräglade jaktegenskaper, även att inom hela landet främja aveln av klubbens raser. Dessutom sprida kunskap om hur Schweisshundarna bör vårdas och fostras samt att verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk.

Klubbens målsättning är att förse den Svenska jakten med skickliga eftersöksekipage som kan ta hand om skadat vilt.

Svenska Schweisshundklubben

Följ oss på 


Facebook