Svenska Dreverklubben

Svenska Dreverklubben representeras på Elmia Game Fair 2015 av Jönköpings Läns Dreverklubb en av Svenska Dreverklubbens 24 lokalklubbar. Dreverklubben ingår som en specialklubb i SKK.
Svenska Dreverklubbens mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för Drevern, hundägaren och hundägande. Det görs genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Samt att bevara och utveckla dreverns specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen. Dreverklubben skall även informera och sprida kunskap om dreverns beteende, dess fostran, utbildning, vård samt bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

För att nå de här målen skall Svenska Dreverklubben informera och sprida kunskap om SKK och Dreverklubbens mål, organisation och arbetsformer.

Informera om dreverns användningsområden, lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. Viktiga uppgifter för dreverklubben är också att utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning, men även utforma regler för jaktprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten. En stor och viktig del är att anordna prov och utställningar.  

Drevern är en allroundhund som används till jakt efter hare, räv, rådjur och hjort och är också en utmärkt eftersökshund och familjehund. Drevern är den lilla hunden med en stor kapaciteten, väljer man en drever har man alltid jakt. Den är också lätt att styra in på ett djurslag om så önskas. Det husse/matte vill jaga det jagar drevern. 

Aktiviteter som lokalklubbarna ordnar är drevprov, utställningar, viltspårprov samt kurser i lydnad och eftersök.

Svenska Dreverklubben finns representerade med en egen monter inne i mässhallen och kommer att delta i rasparaderna och andra aktiviteter på mässan.

Välkommen till vår monter och prata drever.

Länk till Svenska Dreverklubbens hemsida är www.svenskadreverklubben.se

Följ oss på 


Facebook