Svenska Bassetklubben

Glädje på passet -jaga med med basset!

Basset som jakt- och familjehund

Under senare år har olika Bassetraser presenterat sig för oss svenskar som mycket duktiga jakthundar. De har blivit kända som positiva hundar som driver spårnoga och med ett väl hörbart skall. Inom Svenska Bassetklubben ryms sex olika Bassetraser, nämligen Basset Artesien Normand, Basset bleu de Gascogne,  Basset Fauve de Bretagne, Basset Hound,  Grand Basset Griffon Vendeen och Petit Basset Griffon Vendeen . Men raserna som jägaren oftast träffar i skogen är ”Artisien”, ”Fauve” och ”Petit”.

Ordet Basset är franska och betyder, låg till marken. I Bassetens hemland, Frankrike, har jakt med drivande hund en lång tradition. De franska jakthundarnas ursprung kan man följa tillbaka till medeltiden. De använder främst Basseten som en packhund  d.v.s. man jagade med pack om 4-6 hundar åt gången. Endast hundar som visar ett bra samarbete med andra hundar och med föraren samt lyssnar och kom på inkallning går där vidare i avel. Detta har lett fram till att en Basset ofta fungerar mycket bra med andra hundar och att de ofta är samarbetsvilliga jakthundar.

Förutom en duktig jakthund är Basseten pga sitt vänliga och glada temperament även en utmärkt familjehund. Mellan jaktsäsongerna trivs den med att få aktivera sig med familjen. Den tiden passar även bra till att visa upp sina hundar på utställning och gå viltspårsprov. Det är även värdefullt för klubbens avelsarbete att hundarna startar på jaktprov, utställning och viltspårsprov.

Lite historik

År 1863 hölls den första hundutställningen i Frankrike. Från de grupperingar som där gjordes så påbörjade avelsarbetet med främst Basset Artesien Normand och Basset Griffon Vendeen. År 1874 började engelsmannen E Millais bli intresserad av Basset Artesien Normand. Bristen på avelsmaterial i England var naturligtvis stor och han fick rådet att göra en korsningsavel. Detta ledde så småningom fram till korsning med en hund som hade utmärkt spårningsförmåga – nämligen blodhunden vilket ledde fram till att man i England vid 1900-talets början hade en bra stam av Basset Hound.

Bassetorganisationen i Sverige
1971
Startades Svenska Bassetsällskapet en inofficiell rasklubb för Bassetraserna.
1982
blev rasklubben officiell och namnet ändrades till Svenska Bassetklubben, förkortas SBaK.
1992
bildades fem lokalavdelningar inom klubben. Idag ryms även fyra rasklubbar inom SBaK. SBaK´s syften är i första hand att anordna drevprov, viltspår, utställningar samt olika tematräffar. Dessa aktiviteter arrangeras främst av lokalavdelningarna och alla medlemmar är välkomna att delta. Medlemstidningen heter Bassetbladet och utkommer fyra gånger per år.
För Basset-Öst´s medlemmar anordnas årligen viltspårsprov, viltspårsträffar, drevprov, en länskamp i drevprov och uttagningstävling till Basset SM i drevprov samt en officiell utställning.

På SBaK´s hemsida www.sbak.nu finns ytterligare information samt valphänvisning.

Välkommen att höra av dig!/Basset Öst 

Följ oss på 


Facebook