SSDVs hundutställning 14 maj

Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) kommer att hålla sin första utställning på Elmia inom mässområdet. Specialklubben som bildades våren 2014, har rasklubbar för raser som Slovenský kopov, Posavski gonic, Griffon Nivernais, Gonczy polski, Plotthound, Griffon Fauve de Bretagne, coonhounds (Bluetick och Black&Tan), m fl anslutna. Gemensamt är att dessa raser har ett ursprung i sina hemländer att jaga vildsvin under drev. SSDV driver jaktprovsverksamhet och har i övrigt ett övergripande ansvar för frågor rörande drivande vildsvinshundar.

Läs gärna mer på www.SSDV.nu

Följ oss på 


Facebook