Östsvenska fågelhundsklubben

Östsvenska fågelhundsklubben

Östsvenska fågelhundsklubben är en gemensam lokalklubb för de brittiska stående fågelhundsraserna; Engelsk setter, Irländsk setter, Irländsk röd och vit setter, Gordon setter samt pointer. Klubben anordnar aktiviteter såsom jaktprov, utställning, lydnads- och fältträning.  Under mässan träffar du oss i vår monter, vid fågelhundsuppvisning och rasparad. Du och din hund är också välkomna till vår apportklinik för råd och tips – vi ses!

Stående fågelhundar är en grupp hundraser av jakthundar för fågeljakt och i varierande mån annan småviltjakt. Det som skiljer ut dem från övriga fågelhundar är det nedärvda och utpräglade beteendet att stå för fågel. Det främsta viltslaget är hönsfågel;  på fält – rapphöns och fasan, i skog – tjäder, orre och järpe samt i fjället – ripa. Det som skiljer de brittiska stående fågelhundarna från de kontinentala är att de brittiska stående fågelhundarna söker snabbare och över mer vidsträckta områden. De är oftast specialiserade enbart på fågeljakt.

Du som är intresserad av att få veta mer om någon enskild ras eller komma i kontakt med våra avelsråd hittar information genom att följa länken: Fågelhundsklubbarnas arbetsutskott

Följ oss på 


Facebook