Kopovklubben

Kopov

Vi är en rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).
Vi verkar för rasens utveckling som vildsvinshund i Sverige. I arbetet ingår att ordna möjligheter till jaktprov, viltspår samt utställning. Dessutom är vår ambition att Kopoven även i fortsättningen ska vara en frisk ras. Det gör vi genom att tillhandahålla avelsråd till uppfödare och köpare av kopovhundar.

Under rubrikerna ovan hittar du det mesta om vår klubb, och om våra kontaktpersoner som sitter i de olika funktioner som finns inom klubben. Har du frågor så vill vi förstås att du kontaktar oss. www.kopovklubben.se.

Kortfattad rashistoria
Slovenský Kopov är en mycket gammal ras som anses vara den slovakiska nationalrasen. Den är en jakthund vars arbetssätt lämpar sig väl för vildsvinsjakt och anses även vara en mycket god spårhund. Rasens utveckling började när tjeckoslovakiska jägare sökte en tålig hund som skulle kunna utföra tufft arbete i besvärlig och bergig terräng. Rasen fick sitt formella erkännande först efter andra världskriget, och 1963 sattes rasstandarden. Slovenský Kopov är den mest talrika jakthunden i Slovakien.

Följ oss på 


Facebook