In- och utflyttningstider

Inflyttning

Platsen för Elmia Game Fair Skåne är Ellinge Slott.

All utställartrafik genom mässområdet, följ skyltningen.

Mässområdet är nattbevakat 25-28 augusti.

Informationen är belägen på mässkontoret och bemannad 25-28 augusti.

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

16-08-25/ 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00
16-08-26 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 26 augusti kl 20.00. 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

16-08-28 / 17.00-22.00 Servicebemanning 17.00-20.00
16-08-29 / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-18.00