Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen på Mässkontoret.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05