Därför ska du ställa ut

  • Jaktintresset är stort i Skåne
  • Köpstark målgrupp
  • Lättillgängligt för hela södra Sverige
  • Ledande importörer på plats
  • Ledande varumärken på plats
  • Regionala återförsäljare på plats
  • Utställarparkering i nära anslutning till mässområdet
  • Utställarrestaurang
  • Elmia har många års erfarenhet av att arrangera jaktmässor