Program för Matchmakingdagarna

Onsdag 11 oktober 

09.00-11.40 Presentation av framtida infrastrukturprojekt

14.45-17.25 Matchmaking

  •  Matchmakingen startar med 22 minuters one-to-one-meeting. Mötena är planerade efter önskemål vid registreringen. Det finns även utrymme för spontana möten. Efter 22 minuter ringer klockan och nya möten kommer att äga rum. Ambitionen är att svenska och internationella företag kommer att hitta sätt att samarbeta.

    Dagen avslutas med Nordic Rail buffé (ingår i Matchmakingpaketet).