Vem ställer ut?

Elmia Future Transport vill vara en mötesplats för alla som i sin verksamhet på ett eller annat sätt har med transporter att göra. Utställare på mässan har stora möjligheter att, förutom att framföra sitt budskap, knyta nya kontakter och hålla sig ajour med trender och utveckling inom transportbranschen.

På mässan finns följande tjänster och produkter:

 • Infrastruktur
 • Logistik och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Kollektivtrafik
 • Varuförsörjning
 • Sjöfart
 • Flyg
 • Hamnar
 • Åkerier
 • Terminaler och kombiterminaler
 • Godsbangårdar
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, fortbildning och rekrytering
 • Konsulter
 • IT-företag