Vem ställer ut?

Elmia Future Transport vill vara en mötesplats för alla som i sin verksamhet på ett eller annat sätt har med transporter att göra. Utställare på mässan har stora möjligheter att, förutom att framföra sitt budskap, knyta nya kontakter och hålla sig ajour med trender och utveckling inom transportbranschen.

Som utställare tänker vi oss företag verksamma inom alla transportslag: sjöfart, hamnar, terminaler, flygbolag, flygplatser, tågoperatörer, åkerier, kombiterminaler och godsbangårdar. Utställare kan även vara konsulter, IT-företag och andra leverantörer till transportbranschen.