Vem besöker?

Att besöka Elmia Future Transport är att förbereda sig för morgondagen. Mässan lockar såväl de främsta industri- och logistikföretagen som representanter från statliga myndigheter, branschorganisationer, universitet och högskolor, men även politiker.

Till Elmia Future Transport kommer:

  • Politiker på riks, regional och kommunal nivå

  • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå

  • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag

  • Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga

  • Huvudmän, tjänstemän och anställda i kollektivtrafikbolag

  • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning

  • Trafikplanerare och trafikköpare

  • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare

  • Fastighetsägare och uthyrare inom lagerverksamhet, kommersiella fastigheter, handel och terminaler

  • Lobbyister och debattörer