Vem besöker?

Att besöka Elmia Future Transport är att förbereda sig för morgondagen. Mässan lockar såväl de främsta industri- och logistikföretagen som representanter från statliga myndigheter, branschorganisationer, universitet och högskolor, men även politiker.

Till Elmia Future Transport kommer transportansvariga, planerare, transportförmedlare, transportköpare, konsulter och varuägare. Även de som i sin verksamhet utreder och beslutar om förutsättningar för transportsystemet, det vill säga politiker och tjänstemän inom stat, regioner/län och kommuner samt planerare och logistikansvariga. Dessa besökare har mycket att hämta och ge både på mässan och den stora konferensen.