Tanken bakom Future Transport

Transporter är avgörande för samhällets utveckling. Detta förutsätter en infrastruktur som är så optimal som möjligt, då kan transporterna göras ekonomiskt, kvalitets- och miljömässigt bra för enskilda företag och för samhället.

Elmia Future Transport har målet att erbjuda ett forum där både uttalade och outtalade behov och förväntningar på framtidens transporter får sina svar. Mässans syfte är att vara en mötesplats för alla som inom sin verksamhet på ett eller annat sätt har med transporter att göra. Det gemensamma målet är att visa hur framtidens transportslag hålls ihop i kedjor av de olika transportslagen.

Elmia Future Transport