Framtidens transporter i fokus

Om Future Transport

Elmia Future Transport är den ledande transport- och logistikmässan i Sverige. Mässan visar hur alla transportslag samverkar för att skapa ett långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem.

På bara några år har Elmia Future Transport blivit ett viktigt forum för nya idéer och viktiga kontakter som bidrar till transportsystemen i norra Europa. Mässan vänder sig till alla som är involverade i transporter av gods och passagerare.

Elmia Future Transport är transport- och logistikbranschens viktigaste mötesplats. Här handlar det inte bara om järnväg, utan transporter på vägar, i luften och på vatten. Här får transportköpare, trafikplanerare, logistikansvariga och politiker ta del av möjligheter för framtidens intermodala lösningar.

Mässan har arrangerats sedan 2007 och arrangeras vartannat år. Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail som startades redan 1995. Mässorna har i stort sett samma upplägg och fokuserar på framtidens transporter och intermodala lösningar. 2015 tillkom en mässa för väg och underhåll i Elmia Nordic Road.

Att Elmia förstärker mötesplatsen är naturligt. Idag råder ett allt större helhetstänk gällande infrastruktur. Flyg, hamnar och sjöfart är en del av Future Transport. Järnväg samalas under Nordic Rail coh vägen i Nordic Road.

Varmt välkommen till Elmia Future Transport

8-10 oktober 2019!


Fakta 2017

Antal utställare: 285

Antal personer: Mässorna hade 3393 unika besökare. Antal dagsbesök 4171.

Antal representerade länder bland utställarna: 19

Antal seminarier: 69