Om Elmia Future Transport

Om Future Transport

Elmia Future Transport är den ledande transport- och logistikmässan i Sverige. På bara några år har mässan blivit ett viktigt forum för att diskutera framtidens transportsystem i norra Europa.

Elmia Future Transport visar hur olika transportslag samverkar för att skapa ett långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem.

Mässan har arrangerats sedan 2007 och arrangeras vartannat år. Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail som startades redan 1995. Mässorna har i stort sett samma upplägg och fokuserar på framtidens transporter och intermodala lösningar. 2015 tillkom en mässa för väg och underhåll i Elmia Nordic Road.

Att Elmia förstärker mötesplatsen är naturligt. Idag råder ett allt större helhetstänk gällande infrastruktur. Flyg, hamnar och sjöfart är en del av Future Transport. Järnväg samalas under Nordic Rail coh vägen i Nordic Road.

Varmt välkommen till Elmia Future Transport  8-10 oktober 2019!


Fakta 2017

Antal utställare: 285

Antal personer: Mässorna hade 3393 unika besökare. Antal dagsbesök 4171.

Antal representerade länder bland utställarna: 19

Antal seminarier: 69