– Vad vill näringslivet i Norden?

Visioner om framtiden

Vad har näringslivet egentligen för vision om framtidens transporter i Norden? Den komplexa frågan ska få ett svar under Elmia Future Transport och nyckelseminariet Näringslivets vision om bättre transporter i Norden.

Anna Lihr, t.f. kommunikationsdirektör på Trafikverket och moderator under seminariet.

Det är en tung uppställning som äntrar scenen under Elmia Future Transport och nyckelseminariet Näringslivets vision om bättre transporter i Norden. Bland annat Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, och Svein Horrisland, kommunikationsdirektör på norska Jernbaneverket.

– Vi kommer att fokusera på näringslivets transportbehov i framtiden och hur de nordiska länderna ska samarbeta för att möta behovet. Det skulle vara väldigt intressant att få vet om vi har en gemensam nordisk målbild och hur den i så fall ser ut, säger Anna Lihr, t.f. kommunikationsdirektör på Trafikverket och moderator under seminariet.

Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige, inleder seminariet med ett kort framträdande och därefter följer två intressanta paneldiskussioner. Vilka utmaningar finns det med globaliseringen? Hur ska dagens transportsystem möta framtidens transportkrav? Och hur ska balansen se ut mellan person- och godstrafik? Allt knyts samman med en avslutande diskussion med samtliga deltagare.

– Här diskuterar vi vårt gemensamma ansvar och hur vi tillsammans ska kunna utveckla framtidens transporter, säger Anna Lihr.

Publicerad
2015-10-05
Bilder
Anna Lihr, t.f. kommunikationsdirektör på Trafikverket och moderator under seminariet.
Anna Lihr, t.f. kommunikationsdirektör på Trafikverket och moderator under seminariet.