Sundsvall Logistikpark blir porten till Norrland

Om fem år ska Sundsvall Logistikpark vara färdigbyggd. Under Elmia Future Transport presenteras fördelarna med den nya kombiterminalen – och möjligheterna som uppstår för transportbranschen.

 – Det ska i framtiden vara intressant för fler aktörer att transportera gods med tåg till Sundsvall, säger Marie Israelsson, marknads- och kommunikationsansvarig på Sundsvall Logistikpark.

För närvarande pågår det flera stora infrastrukturprojekt i Norden och bara i Sverige ligger investeringsplanen på 522 miljarder kronor under en tioårsperiod. Även kommuner och företag satsar rejält på infrastruktur.

Sundsvall Logistikpark är ett projekt där Sundsvalls kommun och SCA investerar för att bygga ut Sundsvalls hamn. Det innefattar bland annat en helt ny containerhamn, en förflyttning av kombiterminalen från centrala Sundsvall till hamnen samt stora logistikytor. Dessutom bygger Trafikverket järnvägstrianglar för att ge bra järnvägsanslutningar till hamnen.

– Vi tycker att det är viktigt att berätta för transport- och logistikbranschen vad som händer och är på gång i Sundsvall. Våra investeringar kommer att innebära nya möjligheter för varuägare, tågoperatörer, åkerier, ja, hela transportbranschen, säger Marie Israelsson.

Genom att flytta kombiterminalen till hamnen hoppas kommunen kunna få till en mer effektiv logistik. Mer gods kan då kopplas till sjöfarten och Sundsvall Logistikpark blir en nod för sjöfart, järnväg och lastbil.

Öka tågvolymen via Sundsvall - en diskussion på mässan
En viktig aspekt under mässan är därför att få till en diskussion för att öka tågvolymen via Sundsvall.

– Det finns många företag, och tillverkningsindustrier, i Sundsvall som både exporterar och importerar mycket. Potentialen är därför enorm för att kombitrafiken ska kunna öka. Tågoperatörer borde vara intresserade av projektet och börja se Sundsvall som en nod i sitt upplägg, säger Marie Israelsson.

Sundsvall Logistikpark kommer inom kort att handla upp en operatör till kombiterminalen och så småningom även en entreprenör till själva byggandet. Tågoperatörer och entreprenörer är därför två viktiga besökargrupper för Sundsvall Logistikpark, precis som varuägare.

– Näringslivet i Sundsvall är inte bara skogsnäringen. Handeln inom kemi-, metall- och verkstadsindustrin är också stor. Det är väldigt många företag som är i behov av effektiva och konkurrenskraftiga transporter. Då måste vi bygga en infrastruktur som erbjuder vårt näringsliv bra och hållbara transportmöjligheter, säger Marie Israelsson.

Publicerad
2015-06-03
Bilder
Marie Israelsson
Marie Israelsson, marknads- och kommunikationsansvarig på Sundsvall Logistikpark. Foto: Sundsvall Logistikpark