Tanken bakom Elmia Future Transport

Future Transport

Transporter är viktiga. En fungerande, sammanhållen och effektiv infrastruktur är nödvändig. Dessutom en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Därför kan man säga att Elmia Future Transport handlar om samhällsutveckling.

För att öka attraktiviteten i en stad eller region är väl fungerande transporter ett måste. Tänk på all varuförsörjning inne i stadskärnan, kollektivtrafiken, regional pendling, långväga godsmöjligheter, ut- och inresande över långa avstånd, boxshops, externhandel, barnens aktiviteter och så vidare. Transporter är en bestående ingrediens i hela livet.

Ska framtidens transportsystem fungera och bli attraktivt kan inte de olika transporternas företrädare sitta enskilt på sin kammare och planera sitt. Någonstans måste de träffas och inta helikopterperspektiv och se till helheten och hur länkarna i kedjan kan interagera med varandra.

Det var därför Elmia Future Transport startades. Mässan har som ambition att vara en mötesplats där de externa flödena av människor och gods diskuteras och utformas.

Annonser: