Elmia Future Transport

- navet för visioner, lösningar och strategier

Elmia Future Transport är mässan där ramar, regler och förutsättningar för vårt transportnät definieras och designas. Här kan du diskutera flöden, logistikkedjor och transportnät. På mässan kan du nätverka med alla som är involverade i planeringen och utformningen av transportsystemen i Norden.

Den 8-10 oktober 2019 samlas flera transportslag under ett och samma tak. Som besökare får du ett komplett utbud inom infrastruktur. Elmia Future Transport arrangeras tillsammans med Nordens största järnvägsmässa, Elmia Nordic Rail, och det senaste tillskottet Elmia Nordic Road, en mässa för väg och underhåll.

Mässorna har ett gemensamt konferensprogram där vi lyfter aktuella frågor i seminarium, debatter och möten.

Välkommen 8-10 oktober 2019!