Om mässan

Elmia Future Living är en helt ny mötesplats för aktörer och intressenter på temat framtidens boende för de nya äldre. Mötesplatsen innefattar mässa med utställningar, studiebesök (lokalt/regionalt), debattpaneler och konferenser.

På Elmia Future Living samlar vi alla ledande aktörer inom bostadsmarknaden och erbjuder unik kunskap och inspiration genom ett seminarieprogram utvecklat av branschen. Mötesplatsen kommer att erbjuda kontaktmöjligheter mellan offentliga och privata aktörer inom alla former av boende för de nya äldre. Du är med och påverkar den politiska agendan. En mötesplats som drivs av inspiration och delaktighet.