Temavandringar – ta emot gruppbesök i er monter!

Temavandringar är gruppvandringar till ett antal montrar där besökarna valt ett visst tema efter eget intresse. Det är för besökarna ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet. För medverkande utställare är det ett sätt att få in mer relevant trafik till sin monter. 

Temavandringarna planeras att arrangeras efter följande ämnesområden:

A. Ledningsnät
B. Styrsystem och mätvärden
C. Fjärrkyla

Besökare föranmäler sig till en eller flera vandringar, enligt principen ”först-till-kvarn”. Eventuella lediga platser står även till förfogande för anmälningar under mässan. Antalet vandringar på samma tema justeras efter antalet anmälda företag. 

Deltagande utställare skall vara beredda att vid en ungefärlig tidpunkt ta emot en grupp på 5-15 personer i sin monter, och för dem under max 10 minuter presentera företagets verksamhet inom vandringens tema. Därefter lämnar gruppen montern och går vidare till nästa. Då kemi uppstår mellan besökare och utställare får dessa träffas igen efter att vandringen avslutats (denna disciplin krävs för att kunna hålla ihop vandringen).

Deltagande utställare får efter mässan en lista över de föranmälda deltagarna till sin respektive temavandring. 

Kostnad: 1500 kr exkl moms per vandring.