Håll ett kort föredrag

På Fjärrvärmemässan samlas utställare och besökare med många gemensamma mål. Här vill man knyta kontakter och skapa nätverk, man vill informeras och inspireras.

Som utställare har du chansen, att på scener i hall A respektive hall B hålla korta föredrag inom relevanta ämnesområden för mässans besökare.

Varje programpunkt är 20 minuter.

Vi tillhandahåller dator, projektor och tillgång till tekniker.

De korta föredragen förs in i mässans program och marknadsförs både före och under mässan, i bl a nyhetsbrev, mässtidning/mässkatalog och på vår hemsida.

Kostnad: 5000:- exkl moms.

Intresseanmälan gör du här. Vi återkommer sedan för en vidare diskussion kring deltagandet.