Nyheter från våra utställare

ISY Ettnoll är samlingsnamnet för en serie system utvecklade av Norconsult. Systemen har fokus på infrastrukturen av ledningsnät, så som el, VA och fjärrvärme. System finns även för till exempel parkmark och hantering av förorenad mark. I ISY Ettnoll-systemen är kartbilden central.
21 september 2016 Läs mer
Nytt SNCR-system framtaget för mindre förbränningsanläggningar (<10mw).>
17 augusti 2016 Läs mer
As part of the endeavours to get closer to the customers, DESMI opened a new office in Gävle, north of Stockholm, Sweden, on 1 May 2016.
11 augusti 2016 Läs mer