Kontorslokal i Jönköping först i världen med nytt självreglerande klimatsystem

Jönköping står i fokus för en ny spännande fjärrvärmeteknik. Runda Huset, som är en 16 våningar hög kontorsbyggnad i den nya stadsdelen Munksjöstaden, är först i världen med ett nytt självreglerande klimatsystem. Bakom den unika konstruktionen står Lindab Indoor Climate Systems.

Fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla är områden som det hela tiden händer mycket inom. Det finns det konkreta exempel på i Jönköping. Kommunens senaste stora landmärke, Runda Huset i Munksjöstaden, är försett med en ny unik svenskutvecklad inneklimatteknik där systemets enda vattenkrets används för både värme och kyla. Kretsen flyttar energi från kylda till värmda rum och jämnar ut temperaturen i hela byggnaden. Hur mycket solen än ligger på är det samma konstanta temperatur i samtliga rum.

– Kylbafflarna är så kraftfulla att de håller husets temperatur väldigt nära bedömd nivå. Om man kör på läget vår–höst och väljer exempelvis 22-gradigt vatten, då kommer byggnaden att pendla kring det gradtalet. Det är så systemet är uppbyggt, säger Göran Hultmark, utvecklingschef på Lindab Indoor Climate Systems.

I Runda Huset ligger inomhustemperaturen mellan 20,5–23,5 grader.

– Systemet har fördelen att det erbjuder en bra stabilitet. Du har ingen reglering i sedvanlig bemärkelse. Det är en jämn och exakt funktion på kylbafflarna från morgon till kväll. Det gör att du upplever ett bra klimat, framhåller Göran Hultmark.

Installationen i Jönköping är den första av sitt slag i hela världen. Delsystemen har testats tidigare, men detta är första gången som hela systemet körs fullt ut. Systemet är dessutom tyst och energisnålt. Värmeenergin i kretsen återanvänds och flyttas automatiskt från värmda till kylda rum genom att cirkulera via vattnet. Processen kräver varken värmepump eller kylmaskin.

– Du kan, om du vill, få en väldigt hög returtemperatur på fjärrkylanätet. På sommaren kör du fram 20-gradigt vatten och 23-gradigt vatten tillbaka i byggnaden. I princip kan du ha snudd på 20-gradig returtemperatur på fjärrkylavattnet. På vintern kan man i stället ha en returtemperatur som understiger 30 grader på fjärrvärmevattnet. Dessa temperaturer bäddar rent fysiskt för en trevlig dimensionering av fjärrvärmesystemet. Det innebär att du kan ha små rörledningar med låga energiförluster, säger Göran Hultmark.

Publicerad
2016-06-22
Bilder
Runda Huset i Jönköping.