Unik analysmetod för bättre lönsamhet

Pöyry Management Consulting presenterar en metodik för Operational Excellence under Fjärrvärmemässan på Elmia i Jönköping. Utan anläggningsändringar kan de flesta svenska fjärrvärmeföretag inom loppet av ett år tredubbla sin EBITDA.

Pöyrys diagnostiska metod för att nå Operational Excellence är uppdelad i tre steg där man först gör en analys av den nuvarande verksamheten och ledningssystemet. Därefter identifieras existerande förbättringsområden och slutligen tas en arbetsplan fram för hur åtgärderna ska realiseras i verksamheten.

Detaljerna i arbetsprocessen berättar Robert Bergqvist, Sverigechef för Energi på Pöyry Management Consulting, mer om under seminariet ”Operational Excellence – Förbättring av lönsamhet i fjärr- och kraftvärmeföretag.”

– Jag kommer att ge konkreta exempel på områden där de flesta fjärrvärmeföretag kan förbättra och effektivisera sin verksamhet, samt hur man etablerar det så viktiga stödet inom organisationen, säger han.

Målgruppen för seminariet är exempelvis verkställande direktörer, affärsområdeschefer, produktionschefer samt kommunala beslutsfattare. Men givetvis vänder det sig till alla besökare och utställare som är intresserade av förbättringsåtgärder för fjärr- och kraftvärmeföretag.

– Operational Excellence handlar om att göra rätt saker vid rätt tidpunkt för att på så sätt leda organisationen eller företaget på ett effektivt sätt. Alla kan alltid förbättra sig så detta är inte bara en fråga för företag som det går dåligt för, säger Robert Bergqvist.

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Företaget har ett omfattande nätverk av lokalkontor med cirka 6 000 experter, varav ca 500 anställda i Sverige. Förutom seminariet i hall A ställer företaget även ut på Fjärrvärmemässan.

– Vår målsättning är att knyta kontakter med fjärrvärmeföretag och beslutsfattare för att vi bättre ska kunna förstå, delta och bidra, säger Robert Bergqvist.

Seminariet ”Operational Excellence – Förbättring av lönsamhet i fjärr- och kraftvärmeföretag” arrangeras på scenen i hall A tisdagen den 27 september klockan 14.30.

Publicerad
2016-09-21
Bilder
Robert Bergqvist, Sverigechef för Energi på Pöyry Management Consulting.